ด้านประชากร


ท่าสองยาง สามเงา แม่ระมาด บ้านตาก เมืองตาก วังเจ้า แม่สอด พบพระ อุ้มผาง

จังหวัดตาก

ข้อมูลประชากร

กราฟเปรียบเทียบจำนวนประชากรตามช่วงอายุ<br>ของจังหวัดตาก ปี
กราฟแสดงจำนวนประชากรแยกตามสัญชาติ
ของจังหวัดตาก
กราฟเปรียบเทียบจำนวนประชากรชายหญิง<br>แต่ละอำเภอ
  • ข้อมูลล่าสุด 30/09/2565
  • แหล่งที่มา ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก
กลับหน้าหลัก