ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง
อบต.บ้านนา ขอส่งประกาศจังหวัด แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนทราบ และระมัดระวังสถานณ์น้ำล้นตลิ่งในระยะนี้
ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกการดำเนินกิจกรรม พาณิชย์ ลดราคา Mobile ทั่วไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกการดำเนินกิจกรรม พาณิชย์ ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20 ทั่วภูมิภาคจังหวัดตาก ตามรายละเอียดที่แนบไฟล์มานี้