พระพุทธรูปหินอ่อน วัดดอนแก้ว อ.แม่ระมาด

พระพุทธรูปหินอ่อน วัดดอนแก้ว อ.แม่ระมาด

วัดดอนแก้วเป็นวัดที่ก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบพม่าเช่นเดียวกับการตกแต่งภายใน มีความสวยงามตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้าจนถึงอุโบสถ ภายในอุโบสถคือที่สถิตของพระพุทธรูปหินอ่อน ปางมารวิชัย ที่แกะสลักขึ้นจากหินอ่อนทั้งก้อน โดยสร้างพร้อมกันทั้งหมดสามองค์และมีเพียงสามองค์ในโลกเท่านั้น องค์แรกประดิษฐานที่อินเดีย องค์ที่สองที่ปากีสถาน และที่วัดดอนแก้ว โดยได้อัญเชิญมาจากประเทศพม่าเมื่อ พ.ศ. 2465 และกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอำเภอแม่ละมาดและอำเภอใกล้เคียง

นอกจากพระพุทธรูปหินอ่อนแล้วภายในพื้นที่วัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะอีก เช่น พระพุทธบาทจำลอง, พระเจ้าทันใจที่เลื่องลือเรื่องความศักดิสิทธิ์ในการให้พรดั่งที่ผู้มาสักการะหวัง และ รูปจำลองครูบา

บริเวณภายในวัดดอนแก้วยังมีต้นตะเคียนเก่าแก่ที่มีความกว้างถึง 6 คนโอบ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนโคนให้ผู้ชมได้เห็นถึงความใหญ่ของต้นตะเคียนนี้ ส่วนต่อมาถูกนำไปสร้างเป็นศาลาพระพุทธเมตตา และส่วนสุดท้ายทำเป็นหอนาฬิกาภายในวัด

วิธีการเดินทาง

               จากวงเวียนแม่สอดให้ออกทางออกที่ 3 ขับตรงไปจนเจอสี่แยกแล้วให้เลี้ยวตามป้ายบอกทางไปยังอำเภอแม่ระมาด บนถนนหลวงหมายเลข 105 แล้วจึงเลี้ยวซ้ายก่อนถึงสถานีปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท. ตรงไปอีกกิโลกว่า ผ่านที่ว่าการอำเภอแม่ระมาดก็จะถึงวัดดอนแก้ว

ดูแผนที่  

               https://goo.gl/maps/u1NdsBamvBbUDRyf6