ไม้กลายเป็นหิน อุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก อ.บ้านตาก

ไม้กลายเป็นหิน อุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก อ.บ้านตาก

        ฟอสซิลไม้กลายเป็นหิน ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลตากออกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด-โป่งแดง  ไม้กลายเป็นหินที่พบยาวประมาณ 20 เมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 เมตร เป็นไม้กลายเป็นหินที่ใหญ่ที่สุด ตั้งแต่มีการค้นพบในทวีปเอเชีย โดยไม้กลายเป็นหินจัดเป็นฟอสซิลชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเกิดจากซากต้นไม้ที่ถูกแทนที่ด้วยน้ำบาดาลซึ่งมสารละลายของซิลิกา และเกิดการตกตะกอนกลายสภาพเป็นหินอย่างช้าๆ คือแทนที่แบบโมเลกุลจนกระทั่งกลายเป็นหินทั้งหมด โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและโครงสร้างอีก ไม้กลายเป็นหินมักฝังตัวอยู่ในชั้นกรวด คาดว่าจะเกิดสะสมตัวในยุคควอเตอร์นารีคอนตัน อายุประมาณ 2 ล้านปี จากการแพร่กระจายตัวของตะกอนตะพัก ที่ปรากฏน่าจะเกิดสะสมตัวบริเวณตะพักคุ้งน้ำของแม่น้ำปิงโบราณ ก่อนที่จะมีการปรับสภาพและเปลี่ยนทางเดินกลายเป็นแม่น้ำปิงในปัจจุบัน ต่อมา นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในฐานะผู้อำนวยการอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินจังหวัดตาก ได้ประสานงานกับสำนักงานของ Guinness World Record ยื่นเอกสารขอบันทึกสถิติโลกใหม่ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก ให้เป็นปัจจุบัน และได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกรมทรัพยากรธรณี หน่วยงานราชการในจังหวัดตากรวมทั้งสถาบัน Guinness World Record เพื่อเตรียมการยื่นข้อเสนอรับรองสถิติโลกอย่างเป็นทางการ

          แหล่งไม้กลายเป็นหิน ตาก มีการสำรวจและดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เดิมชื่อ “วนอุทยานเขาพระบาท” และเปลี่ยนชื่อมาเป็น “วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน” ก่อนที่จะยกระดับขึ้นเป็น “อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย - ไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ)” เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติต่อไปในอนาคต แหล่งฟอสซิลไม้กลายเป็นหิน ตาก ปัจจุบันมีการค้นพบไม้กลายเป็นหินหลายสิบท่อน โดยมีไม้กลายเป็นหินขนาดใหญ่จำนวน 8 ท่อน มีหลุมขุดค้นทั้งหมด 7 หลุม