ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกการดำเนินกิจกรรม พาณิชย์ ลดราคา Mobile ทั่วไทย

ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกการดำเนินกิจกรรม พาณิชย์ ลดราคา Mobile ทั่วไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกการดำเนินกิจกรรม พาณิชย์ ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20 ทั่วภูมิภาคจังหวัดตาก ตามรายละเอียดที่แนบไฟล์มานี้