ประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง

ประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง

อบต.บ้านนา ขอส่งประกาศจังหวัด แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนทราบ และระมัดระวังสถานณ์น้ำล้นตลิ่งในระยะนี้