ติดต่อเรา

ติดต่อเราช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล,ข้อมูลข่าวสาร,ข้อมูลประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 999 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5551-8333
หมายเลขโทรสาร : 0-5551-8310

E-mail : saraban@takpao.go.th